Известни личности

Вековската фамилия

 

Родоначалникът на фамилията се е казвал Веко Цолов, а съпругата му Вълкана. Те са имали четирима сина и една дъщеря - Лило, Цоло, Андрей, Иван.

Вековната фамилия е една от най- старите, която се установява в днешната част на Брусен. Началото на Вековската фамилия може да се приеме, че датира от първите години на 19 век. Лило Веков е може би първият син на дядо Веко. Той е изпълнявал функцията субаша на селото, нещо като управник по време на турското робство.